Trwa ładowanie strony...

W okresach jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym występują zmienne warunki atmosferyczne objawiające się między innymi znacznymi dobowymi wahaniami temperatur. Taki mikroklimat sprzyja powstawaniu wilgoci w zamkniętych przestrzeniach. Dotyczy to również obudów wolnostojących rozdzielnic elektrycznych w których zjawisko tego typu jest wyjątkowo niepożądane.

 
kondensacja 1(Fot. 1) Zjawisko kondensacji w obudowie

 

 

Na skutek kondensacji pary wodnej, na wewnętrznych ściankach obudowy oraz powierzchniach aparatury elektrycznej mogą pojawić się krople wody (fot.1). Wilgoć ma negatywny wpływ na pracę urządzeń elektrycznych: może powodować zakłócenia, korozję, a nawet awarie. Zimą może dojść do mechanicznego uszkodzenia elementów szafy oraz zamontowanej w jej wnętrzu aparatury, wskutek zamarzania nagromadzonej w szczelinach wody. 

 

1. Charakterystyka, parametry techniczne

W celu zminimalizowania opisanych zjawisk można zastosować wypełniacz fundamentu w postaci granulatu. Jest to materiał niepalny, obojętny chemicznie, odporny na wilgoć i działanie pleśni oraz grzybów. Ponadto posiada dobre parametry izolacji cieplnej, jest materiałem słabo higroskopijnym, neutralnym biologicznie, nieprzewodzącym oraz nie stanowiącym zagrożenia ekologicznego. Wypełniacz fundamentu odpowiada klasie pożarowej Al wg  normy DIN 4102 część 4. Odporność na  ciepło przy obciążeniu stałym przekracza 1000oC. Wypełniacz o wymienionych wyżej parametrach jest dostępny w stałej sprzedaży (fot. 2). 

kondensacja 2Fot.2 Wypełniacz dostępny w workach 25dm3 oraz 50dm3

 
Typ V-objętość (dm3 Nr kat.
WPF 25 25 900 0025
WPF 50 50 900 0050

Tab.1

 

2. Zastosowanie 

Wypełniacz stanowi skuteczną barierę dla wilgoci pochodzącej z podłoża i jednocześnie zmniejsza pustą objętość rozdzielnicy. Zastosowanie wypełniacza zmniejsza wahania temperatur, dzięki czemu zjawisko kondensacji zostaje ograniczone do minimum. Stosując to rozwiązanie należy postępować zgodnie
z instrukcją, zwłaszcza w kwestii ilości wypełniacza dla poszczególnych typów i rozmiarów fundamentu (tab.2,fot. 3). Szególną uwagę należy zwrócić na ubicie ziemi w dolnej części fundamentu (przed wsypaniem wypełniacza), aby zapobiec opadnięciu gruntu i tym samym obniżeniu poziomu wypełniacza.

kondensacja 3

Fot3. Prawidłowe posadowienie obudowy.

 


Typ fundamentu
 Ilośc wypełniacza fundamentu (dm3)
F-26, FW-26
18
F-40, FW-40
27
F-53, FW-53
36,5
F-66, FW-66
45,5
F-80, FW-80
55
F-106, FE-106
73,5
KF-40
36
KF-53
48,5
KF-66
60,5
KF-80
73
KF-106
97,5
FD 00
42
FD 0
54,5
FD 1
72,5
FD 2
103

 

Tab.2

 

Twój adres i dane osobowe są bezpieczne w naszej bazie. Nie przekazujemy go innym firmom czy osobom niepowołanym.