Informacje

Klasyfikacja IP

System oznaczenia stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do  części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stalych, wnikaniem wody.1

Oznaczenie składa się z liter IP, dwóch cyfr charakterystycznych i z dwóch opcjonalnych liter – dodatkowej i uzupełniającej.

 

Znaczenie poszczególnych znaków:

  • pierwsza cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części umieszczonych wewnątrz i równocześnie zapewnia ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych,
  • druga cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę przed skutkami wnikania wody,
  • litera dodatkowa (nieobowiązkowa) – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części. Stosuje się ją gdy:
    • ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części jest wyższa niż wynika to z oznaczenia pierwszą cyfrą charakterystyczną,
    • oznaczana jest ochrona tylko przed dostępem do części niebezpiecznych – wówczas pierwsza cyfra charakterystyczna zastępowana jest literą X.
  • litera uzupełniająca (nieobowiązkowa) – oznacza takie wyjątkowe przypadki, kiedy w trakcie badań trzeba określić (zastosować) dodatkowe procedury, np. badanie szkodliwego efektu wnikania wody gdy ruchome części urządzenia (np. wirnik) są w ruchu.
Ochrona urządzeń przed obcymi ciałami stałymi Pierwsza cyfra
Brak ochrony  0
O średnicy >50mm 1
O średnicy >12mm 2
O średnicy>1,2mm 3
o średnicy>1mm 4
Ograniczona ochrona przed dostępem pyłu  5
całkowita ochrona przed dostępem pyłu 6

 

Ochrona przed wpływem zewnętrznym wody Druga cyfra
Brak ochrony 0
Krople spadające pionowo 1
Krople padające pod kątem max.15o względem pionu  2
Wpda matryskiwana pod kątem max. 60ood pionu 3
Rozpylona woda padająca ze wszystkich kierunków  4
Struga wody o niskim ciśnieniu  5
Silna struga wody 6
Krótkotwałe zanurzenie 7
Długotrwałe zanurzenie 8
Struga lana pod ciśnieniem 80-100bar, do 80oC (DIN 40050) 9K

Znaczenie liter dodatkowych (A,B,C,D) i uzupełniających (H, S,W)

Ochrona osób przed dostępem do części niebezpiecznych Znak na końcu kodu IP
Brak ochrony -
Wierzchem dłoni  A
Palcem B
Narzędziem Ø 2,5 x 100mm C
Drutem Ø 1,0 x100mm D
Aparat wysokiego napięcia H
Woda wnika podczas postoju części ruchomych wiernika  S
Dodatkowe środki ochrony dla określonych warunków pogodowych W

 

Klasyfikacja IK - ochrona przed uderzeniem 

(IK określa wytrzymywaną energie uderzenia - stopień ochrony przed uderzeniem)
IK Wytwarzana energia uderzeniowa [J] Masa ciężarka [kg] Wysokość z której uderza ciężarek [cm]
00 0 - -
01 0,15 0,2 7,5
02 0,20 0,2 10
03 0,35 0,2 17,5
04 0,50 0,2 25
05 0,70 0,2 35
06 1 0,5 20
07 2 0,5 40
08 5 1,7 29,5
09 10 5 20
10 20 5 40

 

Numery norm dla IP oraz IK:

 

PN-EN 62262:2003

 

Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK)

 
PN-EN 60529:2003

 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Napisz do nas

 

 

Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą i wydarzeniami?

Zapisz się na nasz newsletter!