Trwa ładowanie strony...

Zajmujemy się doradztwem i produkcją rozwiązań w zakresie kompensacji mocy biernej.

Na zamówienie wykonujemy pomiary mające na celu prawidłowe zaprojektowanie i właściwy dobór mocy całkowitej baterii oraz rozkładu mocy na poszczególnych stopniach, uwzględniając zainstalowanie w zakładzie urządzenia.

Przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne bardzo często spotykają się z problemem wysokich opłat za energie, gdzie jednym z czynników decydujących
o wysokości rachunku jest koszt poboru energii biernej indukcyjnej bądź oddawania do sieci energii biernej pojemnościowej. Opłaty z tego tytułu można łatwo zredukować stosując odpowiednio dobrane baterie do kompensacji mocy biernej.

Kolejnymi korzyściami związanymi ze stosowaniem baterii jest obniżenie o 2-5% kosztów za energię czynną.


Przykładowa Bateria Kondenstorów typu ABK

Miniatura baterii kondensatorów ABK


W zależności od potrzeb  i ograniczeń konstrukcyjnych bateria zabudowana jest w szafie metalowej, malowana metodą proszkową lub w obudowie wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego.

Do głównych szyn zasilających baterii podłączone są poszczególne człony baterii, a każdy z nich składa się z:

    • rozłącznika bezpiecznikowego (podstawy bezpiecznikowej) z bezpiecznikami typu WTN 00,
    • stycznika do załączenia prądów pojemnościowych,
    • energetycznego kondensatora mocy niskiego napięcia.

W zależności od miejsca stosowania baterii, regulator mocy biernej, łącznik krzywkowy załączający automatykę sterującą, lampki kontrolne sygnalizujące załączenie stopnia montowane są w wersji wewnętrznej na drzwiach obudowy, bądź w wersji zewnętrznej wewnątrz obudowy lub w wersji zewnętrznej wewnątrz obudowy  na płycie montażowej.

Bateria kondensatorów wyposażona jest także w czujniki kontroli i zaniku faz, a w razie potrzeby w ochronnik przepięciowy oraz układ wentylacji sterowany czujnikiem temperatury.

Działanie baterii polega na załączeniu lub odłączeniu stopni kondensatorów o określonej wielkości w kompensowanym punkcie sieci energetycznej.

Regulator mocy biernej porównuje aktualnie istniejący w sieci cosφ z nastawioną wartością zadaną i w zależności od zapotrzebowania steruje ilością załączonych członków kondensatorowych.

W sieciach energetycznych mogą występować szybkie zmiany obciążenia, dlatego regulator wyposażony jest w czasowy układ opóźniający (ze względu
na czas rozładowania  kondensatorów przez rezystory stycznikami poszczególnych członów w celu uzyskania żądanego współczynnika mocy biernej cos φ.)

 

zapytaj-o-wycene

 

Twój adres i dane osobowe są bezpieczne w naszej bazie. Nie przekazujemy go innym firmom czy osobom niepowołanym.