Trwa ładowanie strony...

 

Skoro jesteś na tej stronie, chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach, branży w której działamy i rozwiązaniach, jakie stosujemy. Poniżej znajdziesz najważniejsze pojęcia i zagadnienia, dzięki którym jeszcze lepiej poznasz nasz asortyment.

 

 

Klasyfikacja IP

 

To system oznaczenia stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody.

 

Oznaczenie składa się z liter IP, dwóch cyfr charakterystycznych i z dwóch opcjonalnych liter – dodatkowej i uzupełniającej:

 

 

 

klasyfikacja-ik

 

Znaczenie poszczególnych znaków:

 

  • pierwsza cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części umieszczonych wewnątrz i równocześnie zapewnia ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych,
  • druga cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę przed skutkami wnikania wody,
  • litera dodatkowa (nieobowiązkowa) – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części. Stosuje się ją gdy:
    • ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części jest wyższa niż wynika to z oznaczenia pierwszą cyfrą charakterystyczną,
    • oznaczana jest ochrona tylko przed dostępem do części niebezpiecznych – wówczas pierwsza cyfra charakterystyczna zastępowana jest literą X.
  • litera uzupełniająca (nieobowiązkowa) – oznacza takie wyjątkowe przypadki, kiedy w trakcie badań trzeba określić (zastosować) dodatkowe procedury, np. badanie szkodliwego efektu wnikania wody gdy ruchome części urządzenia (np. wirnik) są w ruchu.

 

Klasyfikacja IK - ochrona przed uderzeniem 

 

(IK określa wytrzymywaną energie uderzenia - stopień ochrony przed uderzeniem)

 

tabela-ik

                                                                         

 

          

 

II klasa ochronności

 

Urządzenia stosowane w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia można podzielić na klasy 4 ochronności zgodnie z normami:- PN-HD 60365-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.- PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.-Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.

 

My skupimy się na II klasie. Urządzenia klasy II charakteryzują się zastosowaniem izolacji wzmocnionej, która zapewnia zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim, jak i pośrednim. W efekcie są to urządzenia, w których ochrona podstawowa została zrealizowana przez izolację podstawową, a ochrona przy uszkodzeniu przez izolację dodatkową.

 

 

Więcej o II klasie ochronności przeczytasz w naszych publikacjach, dostępnych tutaj.

 

Katalogi wszystkich naszych produktów przejrzyj tutaj.

 

Zapraszamy do śledzenia naszych najnowszych, branżowych artykułów i poszerzania swojej wiedzy w branży, w której działamy od lat!

 

 

To także może Cię zainteresować:

AEO
Innowacyjna Gospodarka
DNV
ISO