Page 9 - Katalog obudowy i szafy metalowe 2014
P. 9
ormacje techniczne

Własności i zastosowanie powłok malarskich wykonywanych w firmie EMITER____________________________________________ 158
Rodzaje środowisk___________________________________________________________________________________________ 158
Klasyfikacja atmosferycznych środowisk korozyjnych dla klimatu umiarkowanego wg PN-EN ISO 12500:2000____________________ 158
Rodzaje obróbek i pokryć w zależności od warunków eksploatacji, dla trwałości powłoki 10 lat do pierwszej konserwacji (nie stosowane w
firmie Emiter) - informacje ogólne________________________________________________________________________________ 159
Czasy trwania prób we mgle solankowej w zależności od warunków eksploatacji, dla trwałości powłoki 10 lat do pierwszej konserwacji_159
Ubytek warstwy cynku i alucynku w zależności od warunków otoczenia__________________________________________________ 160
Grubość warstw ochronnych cynku i alucynku______________________________________________________________________ 160
Trwałość powłok na blasze stalowej i aluminiowej___________________________________________________________________ 160
Łączenie elementów z różnych materiałów w aspekcie unikania korozji elektrolitycznej______________________________________ 160
Momenty dokręcenia szyn i aparatów do szyn______________________________________________________________________ 161
Obciążalność prądowa szyn miedzianych__________________________________________________________________________ 161
Obciążalność prądowa szyn aluminiowych_________________________________________________________________________ 162
Obciążalność prądowa przewodów i kabli__________________________________________________________________________ 163
Minimalne i maksymalne przekroje przewodów miedzianych, odpowiednie do wykonania połączeń_____________________________ 163
Moc grzewcza grzałki w obudowie_______________________________________________________________________________ 164
Moc rozproszona_____________________________________________________________________________________________ 164
Klasyfikacja IP (stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych)______________________________________________ 164
Klasyfikacja IK (ochrona przed uderzeniem)________________________________________________________________________ 165
Obudowy metalowe o klasie ochronności IIB_______________________________________________________________________ 165
Tabela kolorów RAL___________________________________________________________________________________________ 166
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14