Page 8 - Katalog obudowy i szafy metalowe 2014
P. 8
SPIS TREŚCI

Obudowy i szafy metalowe

Drzwi elewacyjne (DE, DEk)_____________________________________________________________________________________ 12
Obudowy uniwersalne (OMU)____________________________________________________________________________________ 14

Wyposażenie dodatkowe obudów OMU___________________________________________________________________________ 16
Obudowy uniwersalne metalowe podtynkowe, z kołnierzem (OMK)_______________________________________________________ 17
Obudowy uniwersalne szczelne (OMS)_____________________________________________________________________________ 20

Wyposażenie standardowe obudów OMS_________________________________________________________________________ 22
Wyposażenie dodatkowe obudów OMS___________________________________________________________________________ 23
Szafy wolnostojące (SU, SUJ)____________________________________________________________________________________ 28
Szafy wolnostojące (DSU)_______________________________________________________________________________________ 34
Fundamenty i cokoły do szaf typu SU, SUW, DSU, SK, SKP, SKPO (FN, FZ, CW, CZ, FB)____________________________________ 36
Szafy wolnostojące wzmocnione (SUW)____________________________________________________________________________ 42
Szafy ramowe (SR)____________________________________________________________________________________________ 44
Wyposażenie opcjonalne szaf SR________________________________________________________________________________ 47
Wyposażenie dodatkowe szaf SR________________________________________________________________________________ 52
Wyposażenie dodatkowe szaf SR - system stelaży__________________________________________________________________ 62
Szafy elewacyjne (SN)__________________________________________________________________________________________ 69
Obudowy wnętrzowe wolnostojące (OWW)__________________________________________________________________________ 71
Wyposażenie dodatkowe obudów OWW__________________________________________________________________________ 74
Szafy sterownicze uniwersalne (SSU)______________________________________________________________________________ 77
Szafy sterownicze szczelne (SSS)________________________________________________________________________________ 80
Wyposażenie dodatkowe szaf SSS______________________________________________________________________________ 83
Pulpity sterownicze (PSA)_______________________________________________________________________________________ 87
Pulpity sterownicze (PSB)_______________________________________________________________________________________ 89
Szafy złącz kablowych z komorami pomiarowymi i oświetlenia terenu (SK, SKP, SKPO)______________________________________ 91
Szafy rozdzielnic wieżowych (SWAP, SWAPO)_______________________________________________________________________ 96
Obudowy rozdzielnic modułowych (ORM)___________________________________________________________________________ 98
Obudowy rozdzielnic modułowych uniwersalnych: natynkowe (ORMU), podtynkowe (ORMK)_________________________________ 102
Obudowy rozdzielnic piętrowych (ORP)___________________________________________________________________________ 104
Obudowy rozdzielnic wolnostojących (ORW)_______________________________________________________________________ 108
Konfiguracja podstawowa wyposażenia__________________________________________________________________________ 110
Obudowy rozdzielnic nasłupowych stacji transformatorowych (ST/A)_____________________________________________________ 112
Wyposażenie dodatkowe_____________________________________________________________________________________ 113
Obudowy rozdzielnic nasłupowych stacji transformatorowych (RSO)_____________________________________________________ 120
Wyposażenie dodatkowe_____________________________________________________________________________________ 122
Obudowy rozdzielnic nn stacji transformatorowej wnętrzowej (NTw)_____________________________________________________ 123
Obudowy rozdzielnic budowlanych (ORB)_________________________________________________________________________ 128

Wyposażenie uniwersalne

Osłony (OZB, OZC)___________________________________________________________________________________________ 132
Kołki dystansowe (KL)_________________________________________________________________________________________ 132
Nakrętki klatkowe (NKK)_______________________________________________________________________________________ 133
Wzierniki (W, WE, WS)________________________________________________________________________________________ 133
Lakier do renowacji szaf metalowych - standardowy kolor RAL 7035 (LRS)_______________________________________________ 133
Zamki (RS, RW, ED, CZ, M, PM, Z)______________________________________________________________________________ 134
Wkładki (WRS, WRH)_________________________________________________________________________________________ 134
Tablice licznikowe (T, TLE)_____________________________________________________________________________________ 134
Izolatory (D, HH)_____________________________________________________________________________________________ 135
Kieszenie na dokumenty (KD)___________________________________________________________________________________ 135
Płyty montażowe (PMPN, PMV)_________________________________________________________________________________ 136
Nakrętka z uchem (NZU)_______________________________________________________________________________________ 137
Uchwyty do mocowania obudów na słupie (UN, UPN, KUN, KUPN)_____________________________________________________ 138
Uchwyt obudowy (UMO)_______________________________________________________________________________________ 139
Dławiki (RL)_________________________________________________________________________________________________ 139
Wsporniki szyn zbiorczych (WT)_________________________________________________________________________________ 140
Wsporniki szyn zbiorczych (WTBW)______________________________________________________________________________ 146
Wspornik szyn zbiorczych poziomy (WTBW 45×410 M12)_____________________________________________________________ 149
Wentylacja (SLU)_____________________________________________________________________________________________ 153
Uchwyty kablowe (PUK, PUK3, KO4)_____________________________________________________________________________ 153
Oświetlenie obudowy (MERA)___________________________________________________________________________________ 155
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13