Page 6 - Katalog obudowy i szafy metalowe 2014
P. 6
typ widok wewn. - W materiał stopień wymiary (zakres) zastosowanie montaż nr str. w
obudowy zewn. - Z ochrony min / max katalogu
obudowy
ST/A
• rozdzielnice nn
RSO
Z A IP44 600×1280×600 / • dystrybucja energii 112-119
NTw 1200×1333×600 el. • słup

ORB • pomiar energii el. i

zabezpieczenia

• rozdzielnice nn

Z AZ IP44 1010×1020×760 / • dystrybucja energii • słup 120-122
1280×1500×860 el.

• pomiar energii el. i

zabezpieczenia

• rozdzielnice nn

Z AZ IP20 w zależności od • dystrybucja energii • stacja 123-127
konfiguracji el. transfor-

• pomiar energii el. i matorowa

zabezpieczenia

• dystrybucja energii

Z AZ IP43 550×600×300 / el. • plac bu- 128-129

550×800×300 • pomiar energii el. i dowy

zabezpieczenia

Oznaczenie materiału:
A- aluminium AlMg3
AZ - stal alucynkowana AZ 150
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11