Page 4 - Katalog obudowy i szafy metalowe 2014
P. 4
DOWY METALOWE
• Podstawowe cechy obudów i ich zastosowanie

typ widok wewn. - W materiał stopień wymiary (zakres) zastosowanie montaż nr str. w
obudowy zewn. - Z ochrony min / max katalogu
obudowy

DE ZA IP31 250×250 / • nowa maskow- • ściana 12-13
DEK 400×500 nica rozdzielnicy
podtynkowej

OMU W S IP31 200×300×150 / • uniwersalne • ściana 14-19
OMK 1000×1200×300
• pod tyn-
kiem

WS • ściana

OMS IP65 200×300×150 / • uniwersalne • utwardzo- 20-27
IP55 1000×1400×400 ne podłoże

Z AZ, A, SS • fundament
zakopy-
wany

• utwardzo-

280×880×335 / ne podłoże
1200×2000×500
SU Z AZ, A, SS IP43 • uniwersalne • fundament 28-33
zakopy-

wany

DSU Z AZ, A, SS IP43 460×890×320 / • uniwersalne • utwardzo- 34-35
(standard 1120×1200×340 ne podłoże

DIN) • fundament
SUW zakopy-
wany
SR
• uniwersalne
SN
• w miejscach • utwardzo-
OWW
narażonych na ne podłoże
500×900×320 / działania wandali
Z AZ IP43 1150×1200×340 • porty • fundament 42-43
zakopy-

• koleje wany

• kopalnie

• uniwersalne

• sterowanie

W S IP30 400×1600×400 / • IT • podłoga 44-68
IP55 1200×2000×600 • TV kablowa

• rozdzielnice nn

• dystrybucja i po-
miar energii el.

• uniwersalne

• sterowanie

535×880×335 / • IT
1000×880×335
Z AZ IP43 • TV kablowa • ściana 69-70

• rozdzielnice nn

• dystrybucja i po-
miar energii el.

• uniwersalne

W S IP43 400×1600×400 / • sterowanie • podłoga 71-76
1200×2000×600 • rozdzielnice nn

• dystrybucja i po-

miar energii el.

SSU W S IP43 600×1600×400 / • uniwersalne • podłoga 77-79
1200×2000×500
   1   2   3   4   5   6   7   8   9