Page 9 - katalog_metal_emiter_2016_pl
P. 9

SPIS TREŚCI

Obudowy i szafy metalowe

  Drzwi elewacyjne (DE, DEk)_____________________________________________________________________________________ 14
   Drzwi elewacyjne specjalne (dekoracyjne)_________________________________________________________________________ 15

  Obudowy uniwersalne (OMU)____________________________________________________________________________________ 16
   Wyposażenie dodatkowe obudów OMU___________________________________________________________________________ 18

  Obudowy uniwersalne metalowe podtynkowe, z kołnierzem (OMK)_______________________________________________________ 19
  Obudowy uniwersalne szczelne z pokrywą przykręcaną (OMSS)_________________________________________________________ 22

   Wyposażenie dodatkowe obudów OMSS__________________________________________________________________________ 23
  Obudowy uniwersalne szczelne spawane (OMS)_____________________________________________________________________ 24
  Obudowy uniwersalne szczelne z korpusem składanym (OMC)__________________________________________________________ 27

   Wyposażenie standardowe obudów OMS, OMC____________________________________________________________________ 29
   Wyposażenie dodatkowe obudów OMS, OMC______________________________________________________________________ 30
  Szafy wolnostojące (SU, SUJ)____________________________________________________________________________________ 35
  Szafy wolnostojące (DSU)_______________________________________________________________________________________ 41
  Fundamenty i cokoły do szaf typu SU, SUW, DSU, SK, SKP, SKPO (FN, FZ, CW, CZ, FB)____________________________________ 44
  Szafy wolnostojące (OSM)______________________________________________________________________________________ 50
   Wyposażenie dodatkowe szaf OSM______________________________________________________________________________ 51
  Szafy wolnostojące wzmocnione (SUW)____________________________________________________________________________ 57
  Szafy ramowe (SR)____________________________________________________________________________________________ 59
   Wyposażenie opcjonalne szaf SR________________________________________________________________________________ 62
   Wyposażenie dodatkowe szaf SR________________________________________________________________________________ 67
   Wyposażenie dodatkowe szaf SR - system stelaży__________________________________________________________________ 78
   Wyposażenie dodatkowe szaf SR - system ceowników poziomych do montażu ciężkich dławików w bateriach kondensatorów,
   wykonywanych w szafach ramowych SR__________________________________________________________________________ 85
   Wyposażenie dodatkowe szaf SR - system szyn do mocowania kabli____________________________________________________ 88
  Szafy ramowe skręcane (SRS)___________________________________________________________________________________ 93
   Wyposażenie opcjonalne szaf SRS______________________________________________________________________________ 96
  Szafy teleinformatyczne (SRTS)_________________________________________________________________________________ 102
   Wyposażenie opcjonalne szaf SRTS____________________________________________________________________________ 105
  Szafki telekomunikacyjne naścienne jednosekcyjne (STN19)___________________________________________________________ 110
  Szafki telekomunikacyjne naścienne dwusekcyjne (STNd19)___________________________________________________________ 112
  Szafki telekomunikacyjne naścienne jednosekcyjne ze zdejmowanymi osłonami (STNZ19)___________________________________ 114
  Szafy elewacyjne (SN)_________________________________________________________________________________________ 116
  Obudowy wewnętrzne wolnostojące / zewnętrzne wolnostojące (OWW, OWZ)_____________________________________________ 118
   Wyposażenie dodatkowe obudów OWW, OWZ____________________________________________________________________ 121
  Szafy sterownicze uniwersalne (SSU)_____________________________________________________________________________ 124
  Szafy sterownicze szczelne (SSS)_______________________________________________________________________________ 127
   Wyposażenie dodatkowe szaf SSS_____________________________________________________________________________ 130
   System ceowników poziomych do montażu ciężkich dławików________________________________________________________ 136
  Pulpity sterownicze (PSA)______________________________________________________________________________________ 137
  Pulpity sterownicze (PSB)______________________________________________________________________________________ 139
  Szafy złącz kablowych z komorami pomiarowymi i oświetlenia terenu (SK, SKP, SKPO)_____________________________________ 141
  Szafy rozdzielnic wieżowych (SWAP, SWAPO)______________________________________________________________________ 146
  Obudowy rozdzielnic modułowych uniwersalnych: natynkowe (ORMU), podtynkowe (ORMK)_________________________________ 148
  Obudowy rozdzielnic piętrowych (ORP)___________________________________________________________________________ 150
  Obudowy rozdzielnic wolnostojących (ORW)_______________________________________________________________________ 153
   Konfiguracja podstawowa wyposażenia__________________________________________________________________________ 155
  Obudowy rozdzielnic nasłupowych stacji transformatorowych (ST/A)_____________________________________________________ 157
   Wyposażenie dodatkowe_____________________________________________________________________________________ 158
  Obudowy rozdzielnic nasłupowych stacji transformatorowych (RSO)_____________________________________________________ 165
   Wyposażenie dodatkowe_____________________________________________________________________________________ 167
  Obudowy rozdzielnic nn stacji transformatorowej wnętrzowej (NTw)_____________________________________________________ 169
  Obudowy rozdzielnic nn stacji transformatorowej wnętrzowej typu NTw z mostem szynowym (RNTw)___________________________ 174
  Obudowy rozdzielnic budowlanych (ORB)_________________________________________________________________________ 175
  Obudowa: domofon - licznik energii - skrzynka pocztowa (ODLS)_______________________________________________________ 177
  Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna uliczna (PUSM)___________________________________________________________ 178
  Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna uliczna z zasilaniem awaryjnym do budynku (PBSM)______________________________ 181
  Szafki gazowe (SG)___________________________________________________________________________________________ 182
   Wyposażenie dodatkowe_____________________________________________________________________________________ 183
  Nietypowe obudowy specjalne__________________________________________________________________________________ 186
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14