Page 7 - katalog_metal_emiter_2016_pl
P. 7

typ         widok wewn. - W          materiał stopień wymiary (zakres) zastosowanie        montaż      nr str. w
obudowy            zewn. - Z               ochrony   min / max                         katalogu
                                  obudowy
 RNTw
               W              AZ    IP20   w zależności od  •	dystrybucja energii el. •	stacja trans- 174-174
                                        konfiguracji  •	pomiar energii el. i    formatorowa

                                                zabezpieczenia

ORB              Z              AZ    IP43   550×600×300 /   •	dystrybucja energii el. •	plac budowy  175-176
ODLS                                     550×800×300
                                                •	pomiar energii el. i
                                                 zabezpieczenia

                                                •	dystrybucja i pomiar   •	 betonowe

                                                energii el.         podłoże
                                                             •	przy ogro-
               Z     V2A, V4A          IP43   480×1790×280   •	 zabezpieczenie              177
                                                 obwodów el.
                                                             dzeniu domu
                                                •	 domofon
                                                             1-rodzinnego

                                                •	skrzynka pocztowa

PUSM             Z              AZ    IP43   430×1638×280 /  •	przełączanie światło-  •	cokół zako-  178-180
                                       760×2016×460    wodów           pywany

PBSM             W DC                 IP43   700×1000×300   •	przełączanie światło-  •	 ściana    181
                                                 wodów

                                                •	zabudowa zaworów i •	ściana
                                                liczników gazowych z
SG Z AZ                               IP21   600×600×250    reduktorem ciśnienia    •	 fundament   182-185
                                                gazu lub bez reduktora    zakopywany

Oznaczenie materiału: DC - stal DC01
            AZ - Aluzinc AZ 150
            V2A - stal nierdzewna, AISI 304
            V4A - stal kwasoodporna, AISI 316
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12