Page 6 - katalog_metal_emiter_2016_pl
P. 6

typ         widok wewn. - W     materiał stopień wymiary (zakres) zastosowanie          montaż      nr str. w
obudowy            zewn. - Z          ochrony   min / max                           katalogu
                             obudowy
 PSA
 PSB                                           600×970×450 /       •	 podłoga    137-140
                       W DC IP55 1500×1350×800 •	sterowanie
  SK
 SKP                                        •	rozdzielnice nn        •	 utwardzone
 SKPO
                       Z Al    IP44   400×950×320 /   •	dystrybucja i pomiar      podłoże    141-145
 SWAP                               1250×1750×400    energii el.          •	 fundament
SWAPO
                                           •	 oświetlenie         zakopywany
 ORMU
 ORMK                                        •	rozdzielnice nn

 ORP                    Z Al    IP44   1300×850×500 /  •	dystrybucja i pomiar     •	pod tynkiem 146-147
                                  1500×1150×500    energii el.

                                           •	 oświetlenie

                       W DC    IP30   560×600×200 / •	zabezpieczenie ob- •	ściana            148-149
                                           wodów el. za pomocą
                                  560×1050×200   aparatury modułowej       •	pod tynkiem

                                           •	dystrybucja i pomiar

                                             264×1594×250 / energii el. •	 podłoga    150-152
                       W DC IP30
                                  660×1800×250 •	zabezpieczenie

                                           obwodów el.

                                           •	dystrybucja i pomiar

ORW                                           600×1800×250 / energii el. •	 podłoga    153-156
                       W DC IP30
                                  1200×2000×400 •	zabezpieczenie

                                           obwodów el.

                                                            •	rozdzielnice nn
ST/A Z Al IP44 600×1280×600 / •	dystrybucja energii el. •	słup / podest 157-164

                                                1200×1333×600 •	pomiar energii el. i
                                                             zabezpieczenia

                                                            •	rozdzielnice nn
RSO Z ZM IP44 1010×1020×760 / •	dystrybucja energii el. •	słup / podest 165-168

                                                1280×1500×860 •	pomiar energii el. i
                                                             zabezpieczenia

                                           •	rozdzielnice nn

NTw                     Z AZ    IP20   w zależności od  •	dystrybucja energii el.    •	stacja trans- 169-173
                                   konfiguracji  •	pomiar energii el. i      formatorowa

                                           zabezpieczenia

Oznaczenie materiału: Al - Aluminium AlMg3
            DC - stal DC01
            AZ - Aluzinc AZ 150
            ZM - Magnelis ZM310

www.emiter.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11