Page 2 - katalog_metal_emiter_2016_pl
P. 2

Wydział obudów metalowych jest stosunkowo młodą sekcją w fir-
mie Emiter, utworzoną w celu produkcji obudów z blach. Zainsta-
lowany nowoczesny park maszynowy i technologie, pozwalają na
wytwarzanie obudów z różnego rodzaju materiałów, takich jak np.:
stal węglowa, stal pokryta cynkiem lub alucynkiem, aluminium,
stal nierdzewna. Daje to szerokie możliwości i pomaga w produk-
cji wyrobów o różnych gabarytach w zakresie od 200×200×50 do
4000×2000×1000 mm. Organizacja biura konstrukcyjnego, wypo-
sażenie, wykwalifikowana kadra oraz zdobyte doświadczenie po-
wodują, że dział obudów metalowych obok produkcji seryjnej, jest
w stanie zrealizować także niestandardowe oraz indywidualne zle-
cenia (nawet pojedynczych sztuk) zachowując wysoką jakość wyro-
bów i terminowość dostaw.
   1   2   3   4   5   6   7