Page 11 - katalog_metal_emiter_2016_pl
P. 11

Klasyfikacja IK (ochrona przed uderzeniem)________________________________________________________________________ 231
Łączenie elementów z różnych materiałów w aspekcie unikania korozji elektrolitycznej______________________________________ 231
Moc grzewcza grzałki w obudowie_______________________________________________________________________________ 232
Moc rozproszona_____________________________________________________________________________________________ 232
Rozpraszanie ciepła w obudowach metalowych (wg CEI EN 60439-1)___________________________________________________ 232
Graniczny przyrost temperatury urządzeń z bezpiecznikami wg norm IEC/EN 60 497-1, wzg. VDE0660 cz. 100___________________ 238
Maksymalne temperatury w rozdzielnicach i sterownicach_____________________________________________________________ 238
Dobór wentylatora____________________________________________________________________________________________ 239
Dobór chłodzenia_____________________________________________________________________________________________ 239
Ochrona kabli i przewodów / Bezpieczniki gL/gG____________________________________________________________________ 240
Transformatory / Trzpienie przyłączeniowe_________________________________________________________________________ 240
Prądy nominalne i zwarciowe standardowych transformatorów_________________________________________________________ 241
Przekroje kabla do podłączania urządzeń rozdzielczych______________________________________________________________ 241
Obciążalność prądowa szyn miedzianych__________________________________________________________________________ 242
Momenty dokręcenia dla śrub stosowanych w połączeniach elektrycznych________________________________________________ 242
Współczynnik korekty dla przewodów wg DIN/VDE 0298T.4___________________________________________________________ 243
Obciążalność prądowa szyn miedzianych__________________________________________________________________________ 243
Typy i oznaczenia przewodów___________________________________________________________________________________ 244
Średnica przewodów okrągłych wg VDE 0295______________________________________________________________________ 244
Wymiary wielodrutowych przewodów sektorowych z miedzi i aluminium wg VDE 0295_______________________________________ 245
Wymiary jednodrutowych przewodów sektorowych z aluminium wg VDE 0295_____________________________________________ 246
Przeliczanie amerykańskich przekrojów przewodu w mm2 _____________________________________________________________ 246
Przegląd przewodów do wszystkich typów zacisków_________________________________________________________________ 247
Oznaczanie kabli_____________________________________________________________________________________________ 247
Średnica zewnętrzna (mm) przewodów i kabli (wartości średnie różnych wyrobów)_________________________________________ 248
Minimalny promień gięcia kabli wg VDE 0298, cz. 3, tab. 3: (2006-6)_____________________________________________________ 248
Minimalny przekrój przewodów ochronnych w stosunku do przekrojów przewodów fazowych_________________________________ 249
Przekroje kabli przyłączeniowych dla podstaw bezpiecznikowych i rozłączników listwowych__________________________________ 249
Obudowy o klasie ochronności IIB________________________________________________________________________________ 250
Tabela kolorów RAL___________________________________________________________________________________________ 251
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16