Page 10 - katalog_metal_emiter_2016_pl
P. 10

Wyposażenie uniwersalne

  Osłony (OZB, OZC)___________________________________________________________________________________________ 188
  Kołki dystansowe (KL)_________________________________________________________________________________________ 188
  Nakrętki klatkowe (NKK)_______________________________________________________________________________________ 189
  Wzierniki (W, WE, WS)________________________________________________________________________________________ 189
  Zamki (LE, ZIP, RS, RW, ED, CZ, M, PM, Z)________________________________________________________________________ 190
  Wkładki (WRS, WRH)_________________________________________________________________________________________ 190
  Zamki do drzwi wewnętrznych (1022)_____________________________________________________________________________ 190
  Dławiki (RL)_________________________________________________________________________________________________ 191
  Kieszenie na dokumenty (KD)___________________________________________________________________________________ 191
  Płyty montażowe (PMPN, PMV)_________________________________________________________________________________ 192
  Nakrętka z uchem (NZU)_______________________________________________________________________________________ 193
  Uchwyt obudowy (UMO)_______________________________________________________________________________________ 193
  Uchwyty do mocowania obudów na słupie (UN, UPN, KUN, KUPN)_____________________________________________________ 194
  Uchwyty do mocowania obudów na słupie (UN, UPN)________________________________________________________________ 195
  Wsporniki szyn zbiorczych (WT)_________________________________________________________________________________ 196
  Wsporniki szyn zbiorczych (WTBW)______________________________________________________________________________ 200
  Wspornik szyn zbiorczych poziomy (WTBW 45×410 M12)_____________________________________________________________ 203
  Izolatory (D, HH)_____________________________________________________________________________________________ 206
  Uchwyty kablowe (PUK, PUK3, KO4)_____________________________________________________________________________ 206
  Lampa - świetlówka (MERA)____________________________________________________________________________________ 208
  Łącznik przyciskowy (WP20A)___________________________________________________________________________________ 208
  Tablice licznikowe (T, TLE)_____________________________________________________________________________________ 208
  Lakier do renowacji szaf metalowych (LRS)________________________________________________________________________ 209
  Listwy LZV__________________________________________________________________________________________________ 209
  Wentylatory i kratki wentylacyjne IP 54 (ALFABP)___________________________________________________________________ 210
  Dmuchawa grzewcza (HGL 046)_________________________________________________________________________________ 211
  Termostat miniaturowy (STO 011, STS 011)________________________________________________________________________ 212
  Wywietrzniki IP33____________________________________________________________________________________________ 213
  Klimatyzator montowany na ścianie obudowy (1000 W - 230 V)_________________________________________________________ 214
  Klimatyzator montowany na górze obudowy (1000 W - 230 V)__________________________________________________________ 215
  Klimatyzator do szaf zewnętrznych montowany na ścianie obudowy (1000 W - 230 V)_______________________________________ 217
  Wentylacja (SLU)_____________________________________________________________________________________________ 218
  Element kompensujący ciśnienie - wentylacja (DA)__________________________________________________________________ 219
  Element osuszający - odprowadzenie kondensatu (DD)_______________________________________________________________ 219

Informacje techniczne

  Ubytek metalicznych warstw ochronnych w zależności od korozyjności środowiska_________________________________________ 222
  Klasyfikacja atmosferycznych środowisk korozyjnych dla klimatu umiarkowanego wg PN-EN ISO 12500:2000____________________ 222
  Szybkość trawienia warstw ochronnych na stali_____________________________________________________________________ 222
  Trwałość powłoki ocynkowanej ogniowo Z275 w zależności od kategorii korozyjności śsrodowiska (do pojawienia się 5% czerwonej
  korozji)_____________________________________________________________________________________________________ 222
  Korozja atmosferyczna w Afryce Południowej. Porównanie Aluminium i stali ocynkowanej ogniowo_____________________________ 223
  Systemy lakiernicze na blachach (AZ150) z metaliczną warstwą ochronną________________________________________________ 223
  Systemy lakiernicze na blachach (MZ310) z metaliczną warstwą ochronną________________________________________________ 223
  Systemy lakiernicze na blachach aluminiowych_____________________________________________________________________ 224
  Własności materiałów na obudowy_______________________________________________________________________________ 224
  Odporność chemiczna materiałów na obudowy_____________________________________________________________________ 224
  System duplex - malowanie stali ocynkowanej ogniowo_______________________________________________________________ 225
  Wytrzymałość / odporność na korozję materiałów na obudowy_________________________________________________________ 225
  Własności i zastosowanie materiałów na obudowy___________________________________________________________________ 226
  Odporność na oddziaływanie czynników środowiskowych_____________________________________________________________ 227
  Odporność chemiczna i cechy fizyczne materiałów na obudowy________________________________________________________ 227
  Rodzaje materiałów używanych w produkcji obudów metalowych_______________________________________________________ 228
  Przygotowanie powierzchni, obróbka chemiczna i malowanie obudów metalowych_________________________________________ 228
  Podstawowe rodzaje lakierów proszkowych stosowanych do malowania obudów metalowych_________________________________ 228
  Rodzaje i właściwości lakierów proszkowych_______________________________________________________________________ 228
  Klasyfikacja IP (stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych)______________________________________________ 229
  Ogólne zasady wyboru pierwszej cyfry IP w zależności od lokalizacji____________________________________________________ 230
  Ogólne zasady wyboru drugiej cyfry IP w zależności od lokalizacji_______________________________________________________ 230
  Porównanie typów obudów wg klasyfikacji NEMA i wg stopnia ochrony obudowy IP_________________________________________ 230

www.emiter.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15