Page 2 - Ulotka Hydra 2016
P. 2

DANE TECHNICZNE                                          Podstawowe parametry:
                                                  • temperatura eksploatacji: -50 ÷ 85 ºC
Obudowy szczelne typu HYDRA znajdują zastosowanie m. in. w energetyce,               • kategoria palności: V0
automatyce, w branży teleinformatycznej szczególnie w miejscach o dużym              • klasa ochronności: II
stopniu zanieczyszczenia oraz narażonych na zalewanie (hale produkcyjne,              • materiał bezhalogenowy
oczyszczalnie ścieków, nabrzeża). Specjalnie opracowana konstrukcja obu-
dowy zapewnia skuteczną ochronę znajdujących się wewnątrz urządzeń
przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych (pył, opary żrące,
woda).
Obudowy HYDRA wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym,
są odporne na korozję wobec oddziaływania substancji chemicznych i roz-
puszczalników.
Dostępne są w dwóch wersjach, w zależności od stopnia ochrony IP:
• IP65 - charakteryzują się 2-punktowym systemem zamykania składającym

 się z dwóch zamków z trzpieniem kształtowym;
• IP66 - posiadają 4-punktowy system zamykania, w skład którego wchodzą:

 szczelny zamek typu ZIP66, cięgła oraz elementy blokujące, rozmieszczone
 na obwodzie.
Drzwi obudów wyposażone są w uszczelkę PUR. Istnieje możliwość odwróce-
nia drzwi (lewe/prawe).

KONFIGURACJA OBUDÓW

• IP 65             obudowa     • IP 66
• drzwi pełne                   • drzwi pełne
• zamek M22 D5 (2 szt.) • IP 65         • zamek ZIP66 (1 szt.)
             • drzwi transparentne
             • zamek M22 D5 (2 szt.)

HYDRA 465        ! HYDRA T 465      HYDRA 466        ! dostępne wkrótce
HYDRA 685        ! HYDRA T 685      HYDRA 686

fundament         kieszeń kablowa    wyposażenie dodatkowe
  (FH)             (KKH)
                         płyta montażowa     płyta montażowa stalowa zaślepki drzwi wewnętrzne
                          poliestrowa          (PMSH)      (ZHT)     (DWH)
                           (PMPH)

FH46           KKH46          PMPH 46          PMSH 46        ZHT 46  DWH 46

FH68           KKH68          PMPH 68          PMSH 68        ZHT 68  DWH 68

                                     2
   1   2   3   4   5   6   7